0342442266
DẠNG LỌC BỤI TÚI

Giới thiệu

Sử dụng công nghệ rũ bụi bằng khí nén, làm tăng hiệu quả lọc bụi, tăng tính hoạt động ổn định và tin cậy cho thiết bị.

Hệ thống rũ bụi, làm sạch bụi được điều khiển một cách hoàn toàn tự động, nhờ bộ đo chênh lệch áp và thiết bị lấy bụi thiết kế phù làm tăng tính hiệu quả của thiết bị.

Khí nén rũ bụi dạng xung, giúp tiết kiệm khí nén và năng lượng.

Đặc tính kỹ thuật

- Công suất thiết kế: Tùy theo công suất lò để thiết kế phù hợp
- Hiệu suất: Lên tới 99%
- Nhiệt độ vận hành: < 250°C
- Nồng độ bụi đầu vào: < 20g/Nm³
- Nồng độ bụi đầu ra: < 30mg/Nm³
- Trở lực qua hệ thống: <1500Pa

Công trình thực tế

loc-tui-2.jpg

loc-tui-1-1.jp g

(Hình ảnh công trình thực tế)

sản phẩm liên quan

https://martech.com.vn/
https://martech.com.vn/catalog/view/theme/