0342442266

Cung cấp Hơi - Nhiệt - Điện

Martech đầu tư hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò nhiệt nóng, Tuabin và máy phát theo công suất của nhà máy. Cung cấp nhiên liệu đốt, nhân viên vận hành, xe xúc cấp liệu vận hành hệ thống lò đã đầu tư để sản xuất hơi, nhiệt và điện cung cấp cho nhà máy.

Tùy thuộc vào chính sách môi trường, chi phí năng lượng của mỗi công ty, Martech có thể giới thiệu các loại năng lượng đốt khác nhau như nhiên liệu hóa thạch (than đá), nhiên liệu tái sinh biomass (trấu ép, củi băm)...

Cung cấp Hơi - Nhiệt - Điện
Cung cấp Hơi - Nhiệt - Điện
Cung cấp Hơi - Nhiệt - Điện

Martech sẽ tư vấn chọn hệ thống lò phù hợp để đảm bảo cung cấp đủ hơi, nhiệt, điện liên tục cho nhà máy sản xuất và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn, môi trường. Martech luôn luôn đổi mới công nghệ đốt lò hơi, thiết bị điện để tạo hiệu suất cao nhất nhằm giảm tối đa tiêu thụ nhiên liệu đốt, điện năng nhằm giảm giá thành sản xuất hơi, nhiệt, điện xuống thấp nhất.

Áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại, hệ thống quản lý 24/24, được giám sát bởi đội ngũ cán bộ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, được kiểm chứng qua nhiều năm tại các công trình vận hành.

https://martech.com.vn/
https://martech.com.vn/catalog/view/theme/